Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

Visste du att Den vanligaste orsaken till felaktiga provsvar är de preanalytiska faktorerna som till exempel dålig blandning av prov.

Med vår unika batteridrivna vagga för provrör, TriomiX, påbörjas kvalitetsarbetet direkt vid prov-tagningstillfället.

Med TriomiX blir provet väl blandat för ett korrekt analysresultat.
TriomiX kan användas till alla slags provrör då vaggningshastigheten kan regleras.

Artikelnummer Benämning Avd.förp.
1-3333-2 Triomix 1

Vill du veta mer om TriomiX?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2020