Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

HemoCue® WBC DIFF System

Hemocue

HemoCue® WBC DIFF System

HemoCue® WBC DIFF System med skrivare

HemoCue® WBC DIFF är ett system för in-vitro diagnostik utformat för kvantitativ bestämning av vita blodkroppar. Systemet är för bestämning av totala antalet vita blodkroppar och en differentialräkning av dessa inklusive neutrofila, eosinofila och basofila granulocyter samt lymfocyter och monocyter.

HemoCue® WBC DIFF ska användas med HemoCue® WBC DIFF Microcuvettes för bestämning av totala antalet vita blodkroppar och en differentialräkning av dessa, samt med HemoCue® WBC Microcuvettes för bestämning av totala antalet vita blodkroppar. Instrumentet är fabrikskalibrerat och kräver ingen omkalibrering.

Vill du veta mer om HemoCue® WBC DIFF System?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2021