Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

Cardiochek mätstickor

Medcam

Lipidpanel
Beskrivning:
Mätstickan för lipidpanel mäter: Total kolesterol, HDL, Triglycerider, LDL, Total kolesterol/HDL. Mycket användbar mätsticka där man erhåller en full lipidstatus för mindre än 60 kr!

Totalkolesterol + Glukos
Beskrivning:
Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol och glukos. Mycket prisvärd mätsticka, som används för att kontrollera kolesterol och blodsocker.

Totalkolesterol
Beskrivning:
Den här mätstickan mäter: Totalkolesterol
Fler mätstickor finns vid förfrågan

Artikelnummer Benämning Avd.förp. Pipett storlek
1710 Lipidpanel 15 40 ul
1711 Totalkolesterol 25 15 ul
1765 Totalkolesterol + Glukos 25 30 ul

Vill du veta mer om Cardiochek mätstickor?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2021