Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

Provrörs vagga Nahita 683/10

Nahita

Den oscillerande omröraren har en konstant hastighet och kan användas av olika tekniker hos kliniska laboratorier i hematologi, immunologi, etc. samt i forskningslaboratorier, som till exempel molekylärbiologi. Tack vare sin plattform som är försedd med en vickande rörelse upp och
ned, ombesörjer detta instrument en mjuk och jämn homogenisering av prover vid ett konstant varvtal på 15 rpm på obegränsad tid.

Artikelnummer Benämning Avd.förp.
LJB001 Nahita provrörsvagga 1

Vill du veta mer om Provrörs vagga Nahita 683/10?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2023