Redigera Hoppa till innehåll

Frenzelglasögon 501 med batterihandtag

Synskärpe utr.

Frenzelglasögon 501 med batterihandtag

Artikelnummer: 501-504


Frenzelglasögon för att undersöka förekomst och typ av nystagmus, huvudsakligen vid diagnostisering och uppföljning av yrsel. Frenzelglasögon hindrar pati­enten att fästa blicken samt förstorar och belyser ögat så att eventuell nystagmus kan studeras. Frenzelglasögon används för att påvisa exempelvis spontannystagmus, blickriktningsnystagmus, huvudskakningsnystagmus och nystagmus vid lägesändringar. Frenzelglasögonen är ett värdefullt hjälpmedel för läkare och sjukgymnaster i sitt arbete med yrselpatienter.

Vill du veta mer om
Frenzelglasögon 501 med batterihandtag?

Kontakta oss så hjälper vi dig.