Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

Tillbehör till HemoCue Hb 201+

Hemocue

Förvaring av Mikrokuvetter

  • Microcuvettes: Mikrokuvetterna skall förvaras torrt och i rumstemperatur
    (15-30 °C).
  • Använd mikrokuvetterna före utgångsdatum. I öppnad burk är hållbarheten tre månader.
  • Förvara alltid burken med locket stängt.

Förvaring enstycksförpackade HemoCue® Hb 201 Microcuvettes:

  • Mikrokuvetterna skall förvaras torrt och i rumstemperatur (15-30 °C).
  • Använd mikrokuvetterna före utgångsdatum.

Artikelnummer Benämning Avd.förp.
111717 Enstycksförpackade mikrokuvetter 4*25 st
111718 Mikrokuvetter 4*50 st

Vill du veta mer om Tillbehör till HemoCue Hb 201+?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2022