Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

Sänka avläsare MICROsed-R

Vital Diagnostics

Automatisk sänkaavläsare med 10 oberoende avläsningsmöjligheter. Kan ställas in på olika avläsningstider som ex.vis avläsning av resultatet efter 15 min. Svaret står kvar i displayen tills SR-röret tas bort. Excyterör används till instrumentet och dessa drar endast 1,0 ml blod. Kan anslutas till befintligt labdatasystem.

Artikelnummer. Beskrivning Avd.förp.
52470 Sänka läsare MICRO sed-R 1

Vill du veta mer om Sänka avläsare MICROsed-R?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2021