Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

HeartStart® FR3

Philips

HeartStart FR3 är Philips bästa professionella kvalitets defibrillator fram till idag. Den gör livräddning snabbare, enklare och bättre för den professionella livräddaren.

Artikelnummer Benämning Avd.förp.
861388 HeartStart FR3 Text, basic bundle 1
861389 HeartStart FR3 ECG, basic bundle 1

Vill du veta mer om HeartStart® FR3?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2020