Inköp av Medicinskteknisk utrustning DOICTill Mediflex service

Heartstart FRx

Philips

HeartStart FRx är en enkel, robust och pålitlig hjärtstartare för dem som är på plats först. Interna självtester säkerställer att den alltid är klar att användas och vägleder användaren genom tydliga, talade instruktioiner.

Artikelnummer Benämning Avd.förp.
861304ABS Heartstart FRx (S) 1

Vill du veta mer om Heartstart FRx?
Kontakta oss så hjälper vi dig.

DOIC 2020